PRODUCTS Business Excellence Solutions

 
 
Products - Business Excellence Solutions :
• The Excellent E-Testing
• The Excellent E-Exercise [
..]
• The Excellent E-Workflow
• The Excellent E-Document Management
• The Excellent E-Register & E-Card
• The Excellent E-Book
• The Excellent E-Restaurant (Mobile/Tablet Order System)
• The Excellent E-Apartment (Mobile/Tablet Monitoring System)
• The Excellent Data Reconcilation
• The Excellent Workforce Management
• โปรแกรมอื่นๆอีกมากมาย เช่น โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์, โปรแกรมโรงแรม, โปรแกรมภัตตคาร, โปรแกรมมินิมาร์ท, โปรแกรมร้านอาหาร, โปรแกรมขายหน้าร้าน, โปรแกรมอพาร์ทเมนท์, โปรแกรมเคเบิลทีวี, โปรแกรมศูนย์ซ่อม และบริการ, โปรแกรมอู่ซ่อมรถ, โปรแกรมคลินิก และโรงพยาบาล, โปรแกรมฟิตเนส และระบบสมาชิก, โปรแกรมจิวเวลรี่, โปรแกรมคลินิกสัตว์ และร้านขายของสัตว์เลี้ยง, โปรแกรมเสริมความงาม, โปรแกรมพิมพ์เช็ค, โปรแกรมใบเสนอราคา

 
The Excellent Service Management Supporting Tools Solutions
• The Excellent Call Center Assistance Management System
• The Excellent Trouble Ticket Management System
• The Excellent Technical Support Management System
• The Excellent Change Management System
• The Excellent Release Management System
• The Excellent Configuration Management System
• The Excellent Service Level Management System
• The Excellent Capacity Management System
• The Excellent Project Management System
 


Business Excellence Solutions

• E-Testing
• E-Exercise [..]
• E-Workflow
• E-Document
• E-Register
• E-Card
• E-Book
• E-Restaurant
• Data Reconcilation
• Workforce Management

 
 
 
  Service Management Supporting Tools Solutions
• Call Center Assistance Management System
• Trouble Ticket Management System
• Technical Support Management System
• Change Management System
• Release Management System
• Configuration Management System
• Service Level Management System
• Capacity Management System
• Project Management System
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

....

 

The Excellent E-Testing Business Excellence Solutions

ที่มาของระบบซอฟต์แวร์ “The Excellent e-testing”

 


“The Excellent e-testing” เป็นบริการระบบการบริหารจัดการงานจัดทำระบบทดสอบ(e-testing) แบบครบวงจร เหมาะสำหรับทุกระดับการศึกษา และสามารถรองรับกับองค์กรต่างๆได้หลากหลาย ระบบ “The Excellent e-testing” จัดทำขึ้นโดยกลุ่มนักพัฒนา ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ e-testing , e-learning มามากกว่า 8 ปี กลุ่มผู้พัฒนา ได้แล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในด้านนี้ จึงมีการปรับปรุง พัฒนาระบบ e-testing ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นสร้างถึงความหลากหลาย เพื่อให้การใช้ระบบงานที่สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน เพื่อให้เหมาะสมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายขึ้นไม่จำกัดที่ระดับสถาบันการศึกษา หรือที่บริษัทใหญ่ๆเท่านั้น กลุ่มผู้พัฒนาโปรแกรมได้มีการ พัฒนาปรับปรุงระบบ “The Excellent e-testing” ออกมาโดย แบ่งออกเป็น e-testing แบบ Offline และ e-testing แบบ Online ซึ่งจะทำให้เหมาะสมตามการใช้งานของกลุ่มลูกค้า ทั้งนี้เพื่อที่กลุ่มลูกค้าเมื่อนำระบบ “The Excellent e-testing” ไปใช้งาน โดยสามารถเลือกการใช้งานเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดธุรกิจของตนเองได้ จะสามารถสร้างโอกาส และเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆขององค์กรให้มีการพัฒนาขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเมื่อมีการนำระบบเข้าไปใช้งาน เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่มหาวิทยาลัยใหญ่ๆเท่านั้น แต่ระบบสามารถรองรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม วิทยาลัย โรงเรียนกวดวิชา มหาวิทยาลัย และ องค์กร บริษัท ห้างร้านต่างๆ สามารถนำระบบไปใช้งานได้ตามความต้องการของแต่ละส่วนได้ เนื่องจาก ระบบ “The Excellent e-testing” พัฒนาปรับปรุงให้เหมาะกับการใช้งานตามแต่ละส่วนได้โดยไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อระบบใหญ่ๆ ที่บางครั้งไม่จำเป็นต้องใช้งานครบทั้งหมดทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม่เหมาะสมได้ ดังนั้น “The Excellent e-testing” จึงมีความเหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างดี

ปัจจุบันองค์กรและหน่วยงานด้านการศึกษา เริ่มหันมาสนใจการใช้ระบบสอบวัดผลผ่านระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้น ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่างที่ได้ดีกว่า ระบบการสอบแบบเก่า (ที่ใช้เอกสาร) เพราะนอกจากจะเป็นการลดการใช้กระดาษแล้ว ยังสามารถทราบผลคะแนนได้รวดเร็วทันที เพราะสามารถตรวจด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังสามารถแทรกสื่อต่างๆ เช่น ภาพ, เสียง, และวีดีโอ ลงในข้อสอบได้อีกด้วย แต่เนื่องจากว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบสอบวัดผลนั้น ส่วนมากจะเป็นแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นมาเฉพาะ ด้วยความต้องการทางด้านความปลอดภัยของข้อสอบ และความปลอดภัยของระบบการสอบ ดังนั้นหากมีซอฟต์แวร์ที่จะมาช่วยสนับสนุนระบบการสอบวัดผลออนไลน์ ระบบ “The Excellent e-testing” ของ The Excellent Technology CO.,LTD จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ณ ปัจจุบัน

 

ระบบ “The Excellent e-testing” คืออะไร?

“The Excellent e-testing”
คือ ระบบการบริหารจัดการ การจัดทำระบบทดสอบ E-Testing แบบ ครบวงจร

“The Excellent e-testing”
คือ เครื่องมือในการสร้างข้อสอบ และจัดการการสอบผ่านทาง คอมพิวเตอร์ , Mobile หรือ Tablet

 

 

คุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่นของตัวซอฟต์แวร์ “The Excellent e-testing”

โครงสร้างโปรแกรมระบบ The Excellent e-testing จะประกอบไปด้วยโครงสร้างหลักอยู่ 4 ส่วน หลัก ทั้งนี้เพื่อให้สามารถรองรับองค์กรได้ทุกระดับ
• ส่วนของระบบการจัดการคลังข้อสอบ
• ส่วนของระบบการจัดการข้อสอบ
• ส่วนของระบบรายงานทางสถิติและประมวลผล
• ส่วนของระบบการจัดการทั่วไป


1) ระบบการบริหารจัดการคลังข้อสอบ
คุณสมบัติของระบบ

• สามารถสร้างคลังข้อสอบได้ไม่จำกัดจำนวน ตามการใช้งานหรือตามความเหมาะสมขององค์กร
• ส่วนของคลังข้อสอบที่สร้างขึ้นสามารถกำหนดจุดประสงค์ของข้อสอบได้ไม่จำกัด
• ในส่วนของข้อสอบสามารถกำหนดจุดระสงค์ของข้อสอบประเภทต่างๆ ได้
• ในส่วนของประเภทของสื่อ สามารถรองรับได้หลากหลายรูปแบบ

2) ระบบการจัดการข้อสอบ
คุณสมบัติของระบบ

• ระบบสามารถทำการ การสร้าง แก้ไข ชุดข้อสอบได้ไม่จำกัดจำนวน
• ในส่วนของชุดการสอบสามารถทำการกำหนดเป็น หมวดการสอบ ได้ไม่จำกัดจำนวน
• ระบบสามารถกำหนดประเภทของข้อสอบได้ แต่ละหมวดการสอบได้
• ระบบสามารถนำแต่ละหมวดการสอบ มาทำการเลือกคลังข้อสอบที่นำมาใช้ได้ไม่จำกัด
• ระบบคลังข้อสอบ สามารถเลือกจุดประสงค์ในคลังข้อสอบมาใช้ได้ไม่จำกัดจำนวน
• สามารถกำหนดค่าต่างๆ ได้ในแต่ละจุดประสงค์ที่นำมาใช้ จากคลังข้อสอบ หมวดข้อสอบ และ ชุดการสอบ
• ระบบสามารถทำการกำหนดการสอบแต่ละครั้ง ให้สามารถกำหนดค่าต่าง ๆได้

3) ระบบรายงานทางสถิติและประมวลผล
คุณสมบัติของระบบ

• ระบบสามารถรายงานผลการสอบของแต่ละบุคคล ตามกำหนดการของการสอบ
• ระบบสามารถรายงานผลการสอบของกลุ่ม/หน่วยงาน ตามกำหนดการของการสอบ
• ระบบสามารถรายงานผลการสรุปวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ของผลการสอบ ตามกำหนดการของการสอบ
• ระบบสามารถรายงานประวัติ สถิติการเข้าสอบตามบุคคล
• ระบบสามารถรายงานประวัติ สถิติการเข้าสอบตามหน่วยงาน

4) ระบบระบบการจัดการทั่วไป
คุณสมบัติของระบบ

• ระบบจัดการกลุ่มของผู้ใช้งาน
• ระบบการแสดงผลรายงานการเข้าใช้งาน
• ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
• ระบบการสอบผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
• ระบบการสรุปวิเคราะห์ ผู้เข้าสอบ
• ระบบการสรุปวิเคราะห์ คุณภาพของข้อสอบ
• ระบบการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนเข้าสอบ
• ระบบวิเคราะห์การสอบและผลการสอบ
• ระบบรายงานผลแบบกระดาษ (Print Out)
• ระบบประมวลผล สรุปจุดอ่อนในการใช้ทักษะความรู้ต่างๆ
• ระบบจัดเก็บผลและสถิติการทดสอบทุกครั้งที่เข้าไปใช้งาน
• ระบบบันทึกสถิติการใช้งานทุกครั้งที่ทำการทดสอบ

 

 

 

ทำไมต้องนำระบบ “The Excellent e-testing” มาใช้งาน?

• สามารถระบบลดการใช้กระดาษ
• สามารถทราบผลคะแนนได้รวดเร็วทันที
• สามารถแทรกสื่อต่างๆ เช่น ภาพ, เสียง, และวีดีโอ ลงในข้อสอบได้
• สามารถนำข้อสอบกลับมาใช้ใหม่ได้ตามต้องการ
• สามารถนำผลมาทำการประเมินผลและวิเคราะห์ได้หลากหลาย
• สามารถวัดผลการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา พนักงาน ทันที
• สามารถประเมินผลความรู้ความสามารถพนักงาน ทั้งใหม่และเก่าได้
• สามารถประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลหน่วยงาน ในองค์กรได้
• สามารถทำให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชานั้น
• สามารถประเมินผลความต้องการของลูกค้าได้
• สามารถเพิ่มพูนความรู้จากการใช้ถามตอบของระบบ

 

 

...............................................................................................

 

 

The Excellent E-Exercise Business Excellence Solutions

ที่มาของระบบซอฟต์แวร์ “The Excellent e-exercise”


ปัจจุบันการแข่งขันทางด้านการศึกษามีสูงมากขึ้นกว่าอดีต เนื่องจากเกิดรูปแบบของการสอบที่มีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การสอบ A-Net, O-Net, GAT, PAT หรือการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOFEL, TOEIC ทำให้นักเรียนนักศึกษา จำเป็นต้องมีความกระตือรือร้น ในการศึกษาเพิ่มเติมจากการเรียนในเวลาเรียนปกติมากขึ้น เพื่อปรับตัวให้ทันกับการแข่งขันที่มากขึ้น ทำให้การเพิ่มพูนความรู้นอกเวลาเรียน จึงเป็นที่ต้องการของนักเรียนนักศึกษามากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นการเข้าถึง และ การตอบสนองความต้องการของนักเรียนนักศึกษา จึงเป็นเป็นสิ่งที่ทางบริษัทเล็งเห็นถึงความต้องการดังกล่าว จึงได้พัฒนาระบบ “The Excellent e-exercise online” เพื่อตอบสนองในการให้บริการระบบแบบฝึกหัด (e-exercise) แบบครบวงจร โดยสามารถใช้งานผ่าน Website และ Mobile เหมาะสำหรับทุกระดับการศึกษา ครอบคลุม วิชาที่สำคัญๆ ที่จำเป็นใช้ในการสอบ พร้อมเฉลย อย่างละเอียด ทำให้นักเรียนนักศึกษาสามารถใช้ “The Excellent e-exercise online” เรียนรู้โดยการทำแบบฝึกหัดได้ ทุกที่ และทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็น ที่สถานศึกษา ที่บ้าน สถานที่ต่างๆ หรือไม่ว่าจะไปทำกิจกรรมที่ไหนๆ หรือแม้กระทั่งอยู่บนรถในสภาพที่การจราจรที่ติดขัด ก็สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา


ระบบ “The Excellent e-exercise online” จัดทำขึ้นโดยกลุ่มนักพัฒนา ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ e-testing , e-learning มามากกว่า 8 ปี กลุ่มผู้พัฒนา ได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในด้านนี้ จึงมีการปรับปรุง พัฒนาระบบ e-exercise online ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นสร้างถึงความหลากหลาย เพื่อให้การใช้ระบบงานที่สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน เพื่อให้เหมาะสมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย กลุ่มผู้พัฒนาโปรแกรมได้มีการ พัฒนาปรับปรุงระบบ “The Excellent e-exercise online” ออกมาโดย แบ่งออกเป็น “The Excellent e-exercise online” แบบ Web Application และ แบบ Mobile Application โดยสามารถรองรับได้ทั้ง มือถือ BlackBerry OS, iPhone OS, Android OS, Windows Mobile OS ซึ่งจะทำให้เหมาะสมตามการใช้งานของกลุ่มลูกค้า ทั้งนี้เพื่อที่กลุ่มลูกค้าเมื่อนำระบบ “The Excellent e-exercise online” ไปใช้งาน


โดยสามารถเลือกการใช้งาน เพื่อให้เหมาะสมกับความสนใจในการเรียนรู้ได้หลากหลายวิชา ตามของความต้องการตนเองได้ จะโดยระบบ “The Excellent e-exercise online” สามารถสร้างโอกาส และเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมยได้เป็นอย่างดี เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่นักเรียนนักศึกษาเท่านั้น แต่ระบบสามารถรองรับความต้องการในภาคบุคคลทั่วไปได้
ปัจจุบันการใช้งานและการเข้าถึง Internet ของนักเรียนนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปมีมากขึ้น ทั้งในรูปแบบของการเข้าไปใช้งาน Website และ รวมไปถึงปัจจุบันเทคโนโลยี 3G สามารถตอบสนอง การใช้งานโทรศัพท์มือถือยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี ปัจจัยดังกล่าวทำให้ระบบ “The Excellent e-exercise online” สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลา ระบบ “The Excellent e-exercise online” ของ The Excellent Technology CO.,LTD จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ณ ปัจจุบัน


คุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่นของตัวซอฟต์แวร์ “The Excellent e-exercise”

องค์ประกอบของระบบ “The Excellent e-exercise” นั้นจะประกอบไปด้วยหลายๆส่วน ส่วนที่สำคัญของระบบ คือ กลุ่มผู้ใช้งานจะสามารถ ใช้งานผ่าน website โดยสามารถ Download Program และ Content ลงไปที่เครื่อง โดยไม่จำเป็นต้อง online ตลอดเวลา ทำให้ สามารถนำไปช่วยการเรียนการสอนในแหล่งชุมชนห่างไกลที่ Internet ยังไปไม่ถึงได้ เปิดโอกาสทำให้เกิดการสร้างการศึกษาที่เท่าเทียมกันได้ระหว่างในเมืองหรือชนบท อีกส่วนหนึ่งเป็นการใช้งานระบบผ่าน มือถือซึ่งส่วนนี้จะสามารถทำให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาได้อย่างแท้จริง หลักการก็จะเช่นเดียวกัน คือ ผู้ใช้งาน สามารถ Download Program ที่ใช้งานผ่านมือถือ และ Download Content ลงที่เครื่องมือถือ ก็จะสามารถใช้งานระบบ “The Excellent e-exercise” ได้ โดยไม่ต้อง Online หรือ เปิด GPRS ในส่วนนี้ทำให้ไม่ต้องเสียค่าบริการการใช้งาน Data service มือถือตลอดเวลาได้ โดยทั้ง 2 ส่วน ระบบ “The Excellent e-exercise” จะทำการเก็บสถิติ หรือ ผลของการเรียนรู้ในการทำแบบฝึกหัด เข้าระบบส่วนกลาง ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทราบถึงระดับความรู้ความเข้าใจ โดยระบบจะสร้างออกมาเป็นกราฟความถนัดหรือความสามารถ ว่ามีจุดเด่นหรือเรื่องที่ต้องปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง ในส่วนนี้ทางผู้ใช้งานจะได้ทราบถึงจุดที่ต้องปรับปรุงของตนเองว่าจะพัฒนาในเรื่องไหนบ้าง


สามารถนำซอฟต์แวร์ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมใดได้บ้าง “The Excellent e-exercise”

กลุ่มนักเรียนนักศึกษา ที่สนใจในการเรียนรู้ศึกษา ฝึกฝนด้านการเรียน
กลุ่มประชาชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มของวัยรุ่น และวัยทำงาน

เนื่องจากปัจจุบันการใช้งาน มือถือ ไม่ได้ใช้เพียงแค่การใช้งานโทรศัพท์พูดคุยเพียงอย่างเดียวแล้วเท่านั้น แต่มีการนำไปใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น facebook email game หรือ content ด้านอื่นๆ ทำให้ Mobile Application เป็นช่องทางหนึ่งในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น รวมไปถึงปัจจุบัยการแข่งขันทางด้านการศึกษามีมากขึ้นกว่าเดิม จากปัจจัยทั้ง 2 ส่วนนี้ ทำให้เกิดแนวความคิด Mobile Education Application ขึ้นมาเพื่อตอบสนองควมต้องการที่เกิดขึ้นมา ซึ่งจะพบว่า กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนนักศึกษา เกือบร้อยละ 80 จะมีมือถือกันทุกคน ถ้าสามารถนำมือถือที่ใช้งานอยู่ มาสร้างประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากเดิมได้ โดยยึดหลักที่ว่า “การเรียนรู้ สามารถทำได้ทุกที่-ทุกเวลา” ระบบ “The Excellent e-exercise” สามารถตอบโจทย์นี้ได้ ดังนั้นการตลาดจึงเน้นไปถึงกลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มีมือถือ สนใจฝึกฝนหาความรู้เพิ่มเติม 

...............................................................................................

 

 

The Excellent Service Management Supporting Tools Solutions Business Excellence Solutions

Service Management Supporting Tools Solutions

 

บริษัท Business Excellence Solutions เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบ เพื่อรองรับการทำงาน ด้านกระบวนการบริหารงานบริการด้านสารสนเทศและโทรคมนาคม (IT & Telecommunication Service Management) ตามมาตรฐาน ITIL (Information Technology Infrastructure Library) โดยมีประสบการณ์การพัฒนาระบบด้านกระบวนการบริหารงานบริการด้านสารสนเทศและโทรคมนาคม ตามมาตรฐาน ITIL มามากกว่า 15 ปี
การบริหารจัดการงาน บริการด้านระบบสารสนเทศและโทรคมนาคมนั้น มีจำเป็นต้องมีการจัดการเพื่อเน้นไปถึงประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลที่ถูกต้องชัดเจน เช่น จำเป็นต้องมีมาตรฐานด้าน Service Support และ จำเป็นต้องมีมาตรฐานด้านด้าน Service Delivery ตลอดจน ต้องมีการกำหนด SLA (Service Level Agreement) ที่ชัดเจน เป็นต้น

ดังนั้นจากประสบกาณ์ที่ผ่านมาทางบริษัท จึงพัฒนาระบบโดยอาศัยกระบวนการบริหารงานบริการด้านสารสนเทศและโทรคมนาคม โดยอาศัยพื้นฐานของมาตรฐาน ITIL เข้ามาเป็นมาตรฐานในการพัฒนาระบบ ประโยชน์จากการนำมาตรฐานความรู้ ITIL มาประยุกต์ใช้งานนั้น คือ การที่สามารถนำระบบมาปรับปรุงกระบวนการการบริหารงานด้านต่างๆ ให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง ซึ่งได้แก่

• การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้คุ้มค่ามากขึ้น
• สร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด
• ช่วยลดงานซ้ำซ้อนหรืองานที่ไม่จำเป็นลงได้
• ช่วยทำให้งานแต่ละโปรเจคท์ดำเนินไปได้ตามที่วางแผนไว้
• ปรับปรุงความสามารถในการให้บริการ IT & Telecommunication แก่ลูกค้าให้ดีขึ้น
• สามารถหาต้นทุนของการให้บริการที่มีคุณภาพตามที่กำหนดได้
• สามารถให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าได้ตามที่สัญญาไว้
บริษัท Business Excellence Solutions ได้พัฒนาระบบ เพื่อรองรับการทำงานของ กลุ่ม IT & Telecommunication โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มของ The Excellent IT & Telecommunication Service Management และ กลุ่มของ The Excellent IT & Telecommunication Supporting Tools

 

Business Excellence Solutions  : Product Group 1:
The Excellent IT & Telecommunication Service Management


1. Service Support
1.1 Service Desk / Service Request Management
The Excellent Call Center Assistance Management System

1.2 Incident Management
The Excellent Trouble Ticket Management System

1.3 Problem Management
The Excellent Technical Support Management System

1.4 Change Management
The Excellent Change Management System

1.5 Release Management
The Excellent Release Management System

1.6 Configuration Management
The Excellent Configuration Management System


2. Service Delivery
2.1 Service Level Management
The Excellent Service Level Management System

2.2 Capacity Management
The Excellent Capacity Management System

2.3 IT Service Continuity management
The Excellent Service Continuity management System

2.4 Availability Management
The Excellent Availability Management System

2.5 Financial Management for IT Services
The Excellent IT Services Financial Management System


3. ICT Infrastructure Management
3.1 ICT Design and Planning
The Excellent Project Management System

3.2 ICT Deployment Management
The Excellent Project Management System

Incident Management หรือเรียกว่า Help Desk หรือ Service Desk เป็นกระบวนการแก้ไขระบบให้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ ซึ่งจะแก้ไขก็ต่อเมื่อมีการแจ้งปัญหาจากลูกค้า หรือผู้ใช้งาน โดย IT จะต้องจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเร็วที่สุด เพื่อให้กระทบกับผู้เกี่ยวข้องน้อยที่สุด

Problem Management เป็นบริหาร IT& Telecommunication โดยการคิดเชิงรุก (Proactive) เพื่อลดปัญหาของระบบที่เกิดจากการแจ้งของผู้ใช้งาน มุ่งเน้นการวิเคราะห์ไปที่ต้นเหตุของปัญหา รวมถึงการควบคุมความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมักจะเป็นการดำเนินการระยะยาว

Service-Level Management คือการบริหารการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบด้านต่างๆ โดย IT& Telecommunication สามารถให้คำมั่นในการดำเนินงานเพื่อการบริการที่มีศักยภาพแก่ลูกค้าได้

Availability Management เป็นการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแสดงเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของข้อมูลจากระบบต่างๆ ที่องค์กรบริการแก่ลูกค้า โดยเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่ในการกำหนดลักษณะการใช้งาน ตรวจสอบการเข้าสู่ระบบของลูกค้าและควบคุมการบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ลูกค้า

Configuration Management เป็นกระบวนการของการวางแผนเพื่อรองรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเป็นการกำหนด ควบคุม และตรวจสอบความถูกต้องของ Configuration Item หรือ CI ให้มีความทันสมัยและถูกต้องอยู่เสมอ

Security Management เป็นการบริหาร IT& Telecommunication โดยการสร้างข้อกำหนด ตรวจสอบผล และควบคุมรักษาความปลอดภัยของระบบด้านข้อมูล และบริการขององค์กรเมื่อมีผู้เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

Change Management คือ การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นใน IT& Telecommunication ขององค์กร ซึ่งมีการใช้วิธีการปฏิบัติและกระบวนการที่มีมาตรฐานเพื่อที่จะจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของระบบบน Production เพื่อที่จะลดผลกระทบจากปัญหาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาคุณภาพของบริการ

Release Management เป็นการบริหารกระบวนการนำระบบออกให้ผู้ใช้สามารถใช้ระบบงานต่างๆ ได้ โดยเริ่มต้นจากการวางแผนเพื่อนำระบบออกใช้ เตรียมเอกสารของระบบเผยแพร่ และการจัดอบรมให้แก่ลูกค้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น

  Business Excellence Solutions  : Product Group 2:
• The Excellent IT & Telecommunication Supporting Tools
• Data Reconciliation Management Tools
• Service End to End Supporting Tools
• Escalation Management Tools
• Call Out List Tools
• Service Impact Monitoring Tools
• Service Testing Tools
• Flow Process and Service Catalog System
• Knowledge Base System
• Knowledge Sharing System
• e-Workflow Management System

ความหมาย คำจำกัดความ และ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
The Excellent Call Center Assistance Management System
เป็นระบบการจัดการกับการทำงานของ Call Center / Help Desk / Service Desk โดยบริการด้านสารสนเทศและโทรคมนาคม อย่างครบรูปแบบ โดยอาศัยพื้นฐานจากมาตรฐานของ ITIL ในส่วน Service Support เรื่อง Service Desk / Service Request Management โดยจะประกอบไปด้วยระบบงานหลายส่วน เช่น
• ระบบส่วนงานการรับเรื่อง
• ระบบส่วนงานการบริการข้อมูล
• ระบบส่วนงานการบริหารข้อมูล
• ระบบส่วนงานการบันทึกประวัติการแจ้ง การรับเรื่อง
• ระบบส่วนงานจัดการข้อมูลประวัติลูกค้า
• ระบบส่วนงานการติดตามผล
• ระบบส่วนงานการส่งต่อ การประสานงานกับทีมสนับสนุน
• ระบบส่วนงานการบันทึกการทำงาน
• ระบบควบคุมระยะเวลาการดำเนินการแก้ไข (SLA Management) [Service-Level Management คือการบริหารการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบด้านต่างๆ โดย IT& Telecommunication สามารถให้คำมั่นในการดำเนินงานเพื่อการบริการที่มีศักยภาพแก่ลูกค้าได้]

The Excellent Trouble Ticket Management System
เป็นระบบการจัดการกับการทำงานของ Operation Center โดยบริการด้านสารสนเทศและโทรคมนาคม อย่างครบรูปแบบ โดยอาศัยพื้นฐานจากมาตรฐานของ ITIL ในส่วน Service Support เรื่อง Incident Management โดยระบบจะทำหน้าที่ในส่วนของ ตามหลักการของการทำกระบวนการแก้ไขระบบให้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ ซึ่งจะแก้ไขก็ต่อเมื่อมีการแจ้งปัญหาจากลูกค้า หรือผู้ใช้งาน โดย IT, Engineer หรือ Operation จะต้องจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเร็วที่สุด เพื่อให้กระทบกับผู้เกี่ยวข้องน้อยที่สุด โดยจะประกอบไปด้วยระบบงานหลายส่วน เช่น
• ระบบส่วนงานการสร้าง Trouble Ticket (Generate Ticket)
• ระบบส่วนงานการกำหนดสถานะของ Trouble Ticket (Status Ticket)
• ระบบส่วนงานการสร้างและเชื่อมต่อ (Interface)ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประกอบในระบบ Trouble Ticket (Information Ticket)
• ระบบส่วนงานการแสดงการสรุปสถานะของ Trouble Ticket (Monitor/Summary Status Ticket)
• ระบบส่วนงานระบบการแจ้ง Trouble Ticket ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Charge Ticket: Web, Email, SMS and Other…)
• ระบบส่วนงานการบันทึกประวัติเหตุเสีย Trouble Ticket (History Ticket)
• ระบบส่วนงานการแสดงรายงาน Trouble Ticket ในรูปแบบต่างๆ (Reporting Ticket)
• ระบบควบคุมระยะเวลาการดำเนินการแก้ไข (SLA Management) [Service-Level Management คือการบริหารการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบด้านต่างๆ โดย IT& Telecommunication สามารถให้คำมั่นในการดำเนินงานเพื่อการบริการที่มีศักยภาพแก่ลูกค้าได้]


The Excellent Technical Support Management System
เป็นระบบการจัดการกับการทำงานของ Operation Center โดยบริการด้านสารสนเทศและโทรคมนาคม อย่างครบรูปแบบ โดยอาศัยพื้นฐานจากมาตรฐานของ ITIL ในส่วน Service Support เรื่อง Problem Management เป็นการบริหาร IT& Telecommunication โดยการคิดเชิงรุก (Proactive) เพื่อลดปัญหาของระบบที่เกิดจากการแจ้งของผู้ใช้งาน มุ่งเน้นการวิเคราะห์ไปที่ต้นเหตุของปัญหา รวมถึงการควบคุมความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หรือ เป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อีก ซึ่งมักจะเป็นการดำเนินการระยะยาว และอย่าถาวร โดยจะประกอบไปด้วยระบบงานหลายส่วน เช่น
• ระบบส่วนงานการสร้าง Technical Support Ticket (Generate Ticket)
• ระบบส่วนงานการกำหนดสถานะของ Technical Support Ticket (Status Ticket)
• ระบบส่วนงานการสร้างและเชื่อมต่อ (Interface)ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประกอบในระบบ Technical Support Ticket (Information Ticket)
• ระบบส่วนงานการแสดงการสรุปสถานะของ Technical Support Ticket (Monitor/Summary Status Ticket)
• ระบบส่วนงานระบบการแจ้ง Technical Support Ticket ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Charge Ticket: Web, Email, SMS and Other…)
• ระบบส่วนงานการบันทึกประวัติเหตุเสีย Technical Support Ticket (History Ticket)
• ระบบส่วนงานการแสดงรายงาน Technical Support Ticket ในรูปแบบต่างๆ (Reporting Ticket)
• ระบบส่วนงานรายงานการบันทึกและสรุปปัญหาเหตุเสีย Technical Support Ticket (Root cause Summary Report)
• ระบบควบคุมระยะเวลาการดำเนินการแก้ไข (SLA Management) [Service-Level Management คือการบริหารการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบด้านต่างๆ โดย IT& Telecommunication สามารถให้คำมั่นในการดำเนินงานเพื่อการบริการที่มีศักยภาพแก่ลูกค้าได้]

The Excellent Change Management System
เป็นระบบการจัดการกับการทำงานของ IT, Engineer หรือ Operation โดยบริการด้านสารสนเทศและโทรคมนาคม อย่างครบรูปแบบ โดยอาศัยพื้นฐานจากมาตรฐานของ ITIL ในส่วน Service Support เรื่อง Service Desk / Change Management เป็นการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นใน IT& Telecommunication ขององค์กร ซึ่งมีการใช้วิธีการปฏิบัติและกระบวนการที่มีมาตรฐานเพื่อที่จะจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของระบบบน Production เพื่อที่จะลดผลกระทบจากปัญหาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาคุณภาพของบริการ โดยจะประกอบไปด้วยระบบงานหลายส่วน เช่น
• ระบบส่วนงานการสร้าง Change Control (Generate Change Control)
• ระบบส่วนงานการกำหนดสถานะของ Change Control (Status Change Control)
• ระบบส่วนงานการสร้างและเชื่อมต่อ (Interface)ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประกอบในระบบ Change Control (Information Change Control)
• ระบบส่วนงานการแสดงการสรุปสถานะของ Change Control (Monitor/Summary Status Change Control)
• ระบบส่วนงานระบบการแจ้ง Change Control ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Charge Change Control: Web, Email, SMS and Other…)
• ระบบส่วนงานการบันทึกประวัติ Change Control (History Change Control)
• ระบบส่วนงานการแสดงรายงาน Change Control ในรูปแบบต่างๆ (Reporting Change Control)
• ระบบส่วนงานรายงานการบันทึกและสรุป Change Control (Change Control Summary Report)
• ระบบควบคุมระยะเวลาการดำเนินการแก้ไข (SLA Management) [Service-Level Management คือการบริหารการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบด้านต่างๆ โดย IT& Telecommunication สามารถให้คำมั่นในการดำเนินงานเพื่อการบริการที่มีศักยภาพแก่ลูกค้าได้]
• ระบบส่วนงานรายงานการแสดงภาพรวมการทำ Change Control เพื่อป้องกันปัญหาผลกระทบการทำ Change Control หลายงาน ณ ช่วงเวลาเดียวกัน
• ระบบส่วนงานการแสดงผลกระทบของการทำ Change Control โดยแสดงถึง Service Effect

The Excellent Service Level Management System
เป็นระบบการจัดการกับการทำงานของ IT, Engineer หรือ Operation โดยบริการด้านสารสนเทศและโทรคมนาคม อย่างครบรูปแบบ โดยอาศัยพื้นฐานจากมาตรฐานของ ITIL ในส่วน Service Delivery เรื่อง Service Level Management SLA หรือ Service-Level Management คือการบริหารการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบด้านต่างๆ โดย IT& Telecommunication สามารถให้คำมั่นในการดำเนินงานเพื่อการบริการที่มีศักยภาพแก่ลูกค้าได้ โดยจะประกอบไปด้วยระบบงานหลายส่วน เช่น
• ระบบส่วนงานการสร้างหรือกำหนด Service Level Agreement กับแต่ละ Service หรือ แต่ละอุปกรณ์(Configuration Service Level Agreement)
• ระบบการเชื่อมต่อ (Interface) ข้อมูล Service Level Agreement กับระบบต่างๆ เช่น Customer Information , Call Center Assistance Management System, Trouble Ticket Management System, Technical Support Management System, Change Management System หรือ ระบบอื่นๆ

...............................................................................................

 

 

The Excellent E-Restaurant (Mobile/Tablet Order System) Business Excellence Solutions

คุณสมบัติโปรแกรมร้านอาหาร (ระบบสั่งอาหารผ่านมือถือ/Tablet)

 

 

 

Order System [ส่วนรับออเดอร์]
• ระบบแสดงรูปภาพประกอบของแต่ละเมนูรายการอาหาร
• การสั่งอาหาร สามารถเพิ่ม ลด จำนวนอาหารได้
• การสั่งอาหาร สามารถเพิ่มคำสั่งกรณีเพิ่มเติมรสชาติ [เปรี้ยว,เผ็ด,หวาน,จืด,มัน,เค็ม]
• การสั่งอาหาร สามารถเพิ่มคำสั่งกรณีเพิ่มเติมวัตถุดิบ [เนื้อสัตว์,พริกไทย,กระเทียม,ผัก]
• ระบบดูสถานะรายการอาหารของแต่ละโต๊ะ (รอการทำ/กำลังทำ/ทำเสร็จ/รอการส่ง)
• ระบบแสดงสถานะแจ้งเตือน เมื่อครัวทำอาหารเสร็จ
• ระบบดูสถานะโต๊ะ ว่าง /ไม่ว่าง (แสดง/ไม่แสดงแผนผัง)
• ระบบควบคุมการย้ายโต๊ะ
• ระบบควบคุมการรวมโต๊ะ
• ระบบควบคุมการแยกโต๊ะ
• ระบบจองโต๊ะ ระบุชื่อ/เบอร์ ผู้จอง
• ระบบจองโต๊ะ เปลี่ยนเวลา เปลี่ยนโต๊ะ เปลี่ยนคนจอง
• ระบบจองโต๊ะ ยกเลิกสถานะการจองอัตโนมัติเมื่อพ้นเวลาจอง
• ระบบจองโต๊ะ แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงเวลาจองโต๊ะได้ตามกำหนด
• ระบบจองโต๊ะ แจ้งเตือนโต๊ะที่พ้นเวลาจอง
• ระบบรับการสั่งอาหาร ประเภทอาหาร [ตามวัน เวลา / ช่วงวัน / ช่วงเวลา]
• ระบบแสดงใบสั่งอาหาร
• ใบรายการอาหาร/เมนู/รูปอาหาร/ส่วนประกอบอาหาร/แสดงแคโลรี่อาหาร
• ระบบสลับภาษา ไทย-อังกฤษ [ข้อมูล ชื่อเมนูอาหาร แบบภาษาไทย ,อังกฤษ หรือ ภาษาชาติต่างๆ]

 

Management System
• ระบบ Login พนักงาน
• ระบบ สมาชิก Member
• ระบบ เพิ่มจำนวนโซน โต๊ะ
• กำหนดพนักงานรับผิดชอบประจำโต๊ะ
• รายงานสรุปยอดขาย
• ระบบสาขา ระบบการดูข้อมูล ระหว่างสาขา
• ระบบสาขา รูปแบบธุรกิจร้านอาหารแบบมีสาขา
• ระบบสาขา ระบบดูข้อมูลแต่ละสาขา ORDMS
• กำหนดราคาทุนขายของแต่ละรายการอาหาร
• Backup /Restore Database
• ระบบกำหนด ราคาขาย/ราคาทุน
• ระบบรายงาน รายงานทั่วไป
• รายงานสินค้าคงคลังในแต่ละช่วงเวลา
• รายงานสินค้าที่ต้องสั่งซื้อ
• รายงานยอดขายประจำวัน
• รายงานสรุปการชำระเงินในแต่ละวัน (เงินสด, บัตรเครดิต, เช็คเงินสด, ค้างชำระ, อื่นๆ)
• รายงานการสั่งอาหารแยกโต๊ะ
• รายงานการขายแยกต้นทุนกำไร และสรุปกำไร
• รายงานอาหารขายดี โต๊ะขายดี เวลาขายดี
• รายงานการขายแยกตามลูกค้า ประเภทลูกค้า การชำระเงิน
• รายงานลูกค้าชั้นดี ลูกค้าที่ใช้จ่ายเรียงลำดับจากมากไปน้อย
• รายงานสรุปบัญชีลูกหนี้ (ลูกค้าค้างชำระ)
• รายงานแสดงรายการยกเลิกสินค้า
• รายงานแสดงรายการยกเลิกการขาย
• รายงานแสดงการลบการขาย
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
• รายงานแสดงยอดการจองโดยสรุปตามช่วงเวลาที่ต้องการ
• รายงานยอดขายสรุปของแต่ละเดือน ในแต่ละปี
• รายงานยอดขายสรุปจำแนกตามประเภทสินค้า ,จำแนกตามการชำระเงิน , จำแนกตามประเภทการให้บริการ
• รายงานแสดงยอดขายเรียงลำดับจากมากไปน้อยตามช่วงเวลาที่ต้องการ
• รายงานคลังสินค้า
• รายงานคลังสินค้าแยกตามโซน

 

 

Cashier System [ส่วนการเงิน]
• ระบบส่วนการเงิน รับเงิน/ทอนเงิน
• เช็คบิลปกติประจำโต๊ะ
• เช็คบิลรวมโต๊ะ
• เช็คบิลแยก
• พิมพ์ใบแจ้งค่าอาหารและเครื่องดื่ม
• พิมพ์ใบรายการอาหาร ที่ลูกค้าสั่งแต่ละครั้ง
• ใบแจ้งค่าอาหาร
• พิมพ์ใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ
• พิมพ์ใบเสร็จรับเงินฉบับเต็ม
• พิมพ์ใบรายการสลับภาษา ไทย-อังกฤษ
• ชำระเงิน เงินสด บัตรเครดิต คูปอง
• ส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์ และเงินสด ระบบจะลดเปอร์เซ็นต์ก่อน และลดเงินสด
• กำหนด % ส่วนลด แต่ละรายการอาหาร แยกส่วนลด (เช่น หมวดอาหาร ส่วนลด 10% หมวดเครื่องดื่ม ส่วนลด 20% หลังจากปิดโต๊ะ)
 

 

 

Kitchen System [ส่วนห้องครัว]
• ระบบครัวโต้ตอบ สถานะทำอาหาร (รอคิว,กำลังทำ,ทำเสร็จ,สินค้าหมด,
• แยกประเภทครัว เช่น ครัวร้อน ,ครัวเย็น,บาร์น้ำ, ครัวของหวาน-ผลไม้
• พิมพ์ใบออเดอร์ออกที่ห้องครัว (ใบสั่งอาหาร)
• ระบบ สต๊อก จัดการคลังวัตถุดิบ

 

After Sale Service
• ติดตั้ง 1 ครั้ง ฟรี!
• อบรมการใช้งาน ตามสถานที่จริง 1 ครั้ง ฟรี!
• เรียกแก้ไขปัญหา ครั้งละ 4,500 บาท + ค่าเดินทาง
• อบรมเพิ่ม ตามสถานที่จริงครั้งละ 4,500 บาท + ค่าเดินทาง
• ให้คำปรึกษา/แก้ไข ทางโทรศัพท์ ,อินเตอร์เน็ต ฟรี

 

   ...............................................................................................

 

 

   The Excellent E-Apartment (Mobile/Tablet Monitoring System) Business Excellence Solutions

 

  ระบบทะเบียนห้องพัก
• ข้อมูลทะเบียนห้องพัก (ประเภท เลขห้อง ขนาดห้อง ตำแหน่งห้อง ชั้น ตึก โซน)
• แสดงสถานะของห้องพักได้ คือ ห้องว่าง หรือมีผู้เข้าพัก หรือจอง แสดงเป็นข้อมูล
• แสดงสถานะของห้องพักได้ คือ ห้องว่าง หรือมีผู้เข้าพัก หรือจอง แสดงเป็นแผนผัง

ระบบการจัดการการเงิน/สัญญา
• ระบบการคำนวณค่าเช่ากรณีอยู่ไม่เต็มเดือน ในเดือนแรกที่ทำการเข้าอยู่ได้โดยอัตโนมัติ
• ระบบการคำนวณ ค่าปรับ กรณีชำระเกินกำหนด
• การรับชำระเงิน ตามใบแจ้งหนี้ หรือแบ่งชำระบางส่วน หรือชำระรายการที่ไม่ได้แจ้งหนี้ หรือจ่ายล่วงหน้า
• ระบบการคำนวณ การคืนเงินมัดจำ
• ระบบการคำนวณ การเก็บค่าเสียหายต่างๆ
• ใบแจ้งหนี้
o ระบบจัดการใบแจ้งหนี้ /ใบแจ้งหนี้ล่วงหน้า/ใบแจ้งหนี้ประจำงวดของแต่ละงวด/ใบแจ้งหนี้ เป็นรายบุคคล
o คำนวณค่าปรับที่หน้าใบแจ้งหนี้ หรือหน้าใบเสร็จได้ กรณีปรับเป็นวัน
o แสดงยอดหนี้ค้างในใบแจ้งหนี้
• ใบเสร็จ
o ระบบจัดการบิลใบเสร็จ
o ระบบควบคุมและเก็บประวัติการออกใบเสร็จ/การยกเลิก/การป้องกันการแก้ไข
o ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม/พิมพ์ใบกำกับภาษี
o ระบบบิลรายวัน สำหรับการเข้าอยู่เป็นรายวัน หรือการอยู่ไม่เต็มเดือน
• ใบจอง/ใบรับมอง
o ระบบจัดการใบจองร้านค้า
o ระบบจัดการใบจองห้องพัก
o ระบบจัดการใบรับมอบห้อง (ไทย)
o ระบบจัดการใบรับมอบห้อง (Eng)
• สัญญา
o ระบบจัดการสัญญาเช่าห้องพัก (ไทย)
o ระบบจัดการสัญญาเช่าห้องพัก (Eng)
o ระบบจัดการสัญญาเช่าร้านค้า
o ระบบจัดการสัญญาค่าส่วนกลาง

 

ระบบฐานข้อมูลลูกค้าที่เข้าพัก
• ทะเบียนผู้เช่า
o ข้อมูลทะเบียนทั่วไป (ชื่อ ที่อยู่ เลขที่บัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์)
o รูปภาพ /รูปบัตรประชาชน
• ทะเบียนผู้ร่วมพัก
o ข้อมูลทะเบียนทั่วไป (ชื่อ ที่อยู่ เลขที่บัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์)
o รูปภาพ /รูปบัตรประชาชน
• ระบบบันทึกการย้ายห้องพักของผู้เข้าพัก
• ระบบบันทึกการย้ายออก

ระบบบันทึกสิ่งอำนวยความสะดวก/สาธารณูประโภค
• บันทึกเลขที่คีย์การ์ด / วันที่ และราคาค่าคีย์การ์ด
• บันทึกเลขที่การ์ดจอดรถ และราคาค่าจอดรถ
• บันทึกสติกเกอร์รถยนต์
• บันทึกทะเบียนหมุดโทรศัพท์สายตรง
• บันทึกทะเบียนราคามิเตอร์น้ำ
• บันทึกทะเบียนราคา มิเตอร์ไฟ
• บันทึกทะเบียนราคา ค่าขยะ
• ระบบงานแจ้งซ่อม
• ระบบงานแจ้งงานแม่บ้าน
• บันทึกการแจ้งซ่อม/การสั่งงาน/ผลการทำงาน และรายงานสถานการณ์ดำเนินงาน

 

ระบบการจัดการโปรแกรม
• ระบบการสำรองข้อมูลประจำวัน
• ระบบการสำรองข้อมูล หลายรูปแบบ และมีระบบตรวจเช็ค/ซ่อมข้อมูล
• แสดงผลเป็นภาษาไทย/Eng (ระบบ2ภาษา)
• กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้งาน (User) ในการเข้าใช้งานแต่ละเมนู
• ระบบติดตามการปฏิบัติงาน(Log File) สามารถตรวจสอบประวัติใช้โปรแกรมของแต่ละคน
• กำหนดสิทธิในการเข้าถึงการใช้งานของโปรแกรมให้กับ พนักงานแต่ละระดับ

 

 

ระบบรายงานผล
• ระบบรายงานผลรายรับ / รายจ่ายของอพาร์ทเมนท์ รายวัน
• ระบบรายงานผลรายรับ / รายจ่ายของอพาร์ทเมนท์ รายวัน แสดงด้วยกราฟ
• ระบบรายงานผลรายรับ / รายจ่ายของอพาร์ทเมนท์ รายเดือน
• ระบบรายงานผลรายรับ / รายจ่ายของอพาร์ทเมนท์ รายเดือน แสดงด้วยกราฟ
• รายได้การวางเงินจอง /รายได้การทำสัญญา /รายได้เรียงตามเลขห้อง
• รายงานค่าใช้จ่ายเรียกเก็บ/ใบแจ้งหนี้ประจำเดือน
• รายงานสรุปค่าใช้จ่าย/ใบแจ้งหนี้ประจำเดือน
• ระบบวิเคราะห์ผู้เช่าค้างจ่าย
• รายงานสรุปการย้ายออก
• รายงานการคืน
• รายงานรายได้จากการย้ายออก
• ระบบรายงานตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในการบริหารงาน
• รายงานการจองห้อง
• รายงานผู้เข้าอยู่จริง
• รายงานวันครบกำหนดจ่ายค่าเช่าห้องพัก
• รายงานผู้เช่าค้างจ่ายค่าเช่าห้องพัก
• รายงานการย้ายออก / รายได้จากการย้ายออก /การคืนเงินจากการย้ายออก
• รายงานทะเบียนห้อง/พื้นที่เช่า
• รายงานทะเบียนรายละเอียดผู้เช่า
• รายงานการใช้สาธารณูปโภค(น้ำ-ไฟ)
• รายงานการรับชำระเงิน/ใบเสร็จประจำวัน-ใบนำส่งเงิน
• รายงานสรุปรายรับแยกประเภท
• รายงานสรุปบัญชีลูกหนี้/รายได้
• รายงานลูกหนี้ค้างชำระรายบุคคล
• รายงานลูกหนี้ค้างชำระแยกประเภท
• รายงานการ์ดลูกหนี้/บัญชีเคลื่อนไหว-การแจ้งหนี้-การชำระเงิน/Statement
• รายงานลูกหนี้ค้างชำระรายเดือน/รายงานวิเคราะห์อายุหนี้ ( aging Report )
• หนังสือเตือนลูกหนี้ค้างชำระ ฉบับที่ 1 , 2 , 3
• รายงานภาษีขาย
• รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
• รายงานบันทึกการใช้โทรศัพท์ ได้ทั้ง โทรปกติ , โทรทางไกล , โทรต่างประเทศ , โทรเข้ามือถือ โดยดึงข้อมูลจากระบบตู้สาขา (PABX) ได้โดยอัตโนมัติ

     
Link to : it-expert. it-outsource. it-training. it-consultant. it-expert. software-application-development. web-application-development. e-testing. e-restaurant. service management. workforce management. Trouble Ticket System. JAVA program. android-developer mobile-application-development. ipad-developer mobile-application-development. iphone-developer mobile-application-development. mobile-application-development. symbian-developer mobile-application-development. windows-mobile-developer mobile-application-development.
 
Business Excellence Solutions
 

 

 

 
Business Excellence Solutions Co.,Ltd

Software House:
Software Park Building, Chaengwattana Road, Klong Gleua, Pakkred, Nonthaburi 11120, Thailand.

Head Office:
67/14 , Dynasty Complex, Soi Lad Phrao 71, Lad Phrao Road, Saphan Song, Wang Thonglang, Bangkok,10310 , Thailand.

Hotline:
085-506-5995 , 086-375-8477
Website : www.biz-excellence.co.th
Email Center : bxs@biz-excellence.co.th
 
 
Web Application Developer
Mobile Application Developer
Software Application Developer
IT Consultant
IT Outsource
IT Training
   
         

 

Home   About us  
  Products   Services  
  Portfolio   Knowledge Sharing  
  Contacts      
         
 
Business Excellence Solutions Co.,Ltd
Affiliated with
 
         
     
         
     
         
         
 
E-Testing , E-Exercise , E-Workflow , E-Restaurant , Data Reconcilation , Workforce Management